Menu
Login

Witamy w E-Connection

E-connection to miejsce spotkań polskich i brytyjskich przedsiębiorców. Serwis służy małym i średnim firmom do sprawnego prowadzenia współpracy, eliminując bariery prawne, organizacyjne i lingwistyczne, co przekłada się na osiąganie przez zaangażowane przedsiębiorstwa znacznych korzyści finansowych.

Baza wiedzy

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"