Menu
Login

Czym jest korporacja?

Korporacja jest jednym z czterech głównych sposobów, jaki można wybrać, organizując firmę (pozostałe trzy to działalność jednoosobowa, spółka osobowa oraz spółka z ograniczona odpowiedzialnością.Jak spółki i firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacja jest odrębnym podmiotem gospodarczym od właścicieli i może ‘żyć własnym życiem’. Właściciele korporacji znani są jako ‘akcjonariusze’. Często zdarza się, że korporcja nie jest prowadzona i kontrolowana przez udziałowców. Zamiast tego, dyrektorzy korporacji zarządzają nią, jej urzędnicy prowadzą ją codziennie (oczywiście rola udziałowców, dyrektorów i urzędników może się mieszać, a w małych przedsiębiorstwach może być tylko jeden lub kilku akcjonariuszy, którzy także prowadzą i kontrolują firmę). Jedną z głównych zalet formy korporacyjnej jest to, że oferuje ochronę swoich właścicieli w postci ograniczonej odpowiedzalności, co oznacza, że właściciele nie są osobiście odpowiedzialni za straty, wierzytelności i zobowiązania samego biznesu. Korporacje pożyteczne są do wzrostu kapitału i pieniędzy, pozwalając inwestorom na kupno akcji. Oczywiście, prowadzenie korporacji ma także pewne wady, w szczególności fakt, że występują ścisłe kontrole prawa, wymagające różnych formalności, których należy ściśle przestrzegać. Należy zauważyć, że wiele ustaw państwowych, nie zezwala pewnym zorganizowanym przedsiębiorcom na prowadzenie korporacji ( lub też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Na przykład w wielu krajach prawnicy i lekarze nie mogą połączyć sił w spółkę, gdyż państwo podjęło decyzję, że przedsiębiorstwa nie powinny mieć prawa do ograniczonej odowiedzialności przyznanej właścicielom firm. W tych państwach często tworzone jest ‘partnerstwo w ograniczoną odpowiedzialnością, co może ich w największym stopniu ochronić, podczas gdy niemożliwe jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Read more...

Czy mogę założyć spółkę bez prawnika?

W związku z tym, że na ogół spółkę jest stosunkowo łatwo założyć, zazwyczaj możesz rozpocząć ją bez pomocy prawnika. Oczywiście będziesz potrzebował rozeznania, zrobionego na właśną rekę, takie jak dobór odpowiedniej nazwy, określenia stosownych praw, przepisów państwowych i lokalnych. Jednakże, jeśli jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego, możesz założyć spółkę jawną bez pomocy i kosztów przeznaczonych na prawnika. Oczywiście, należy zrozumieć, że zawsze występuje ryzyko pojawienia się kłopotów w przyszłości. Możesz znaleźć się w gorszej sytuacji, niż w przypadku wcześniejszej pomocy prawnika. To nie jest sugestia, że nie powinieneś zakładać biznesu na własną rękę, po prostu należy postępować ostrożnie. Ponadto, jeżeli rozważasz założenie spółki komandytowej lub w ograniczoną odpowiedzialnością, powinieneś skorzystać z pomocy adwokata, ponieważ pojawiają się dodatkowe komplikacje z tymi rodzajami spółek, które pojawiają się w przyszłości, jeśli nie są zarządzane prawidłowo. Podobnie, możesz zwrócić się o pomoc do adwokata, jeśli wielu partnerów znajduje się w różnych państwach, sugeruje nam to, że zarządzanie i udziały w zyskach mogą być dość skomplikowane.
Read more...

Czym jest ograniczona odpowiedzialność w spółce?

Główną różnicą między tą a innymi rodzajami spółki jest to, że właściciele nie są odpowiedzialni za zaniedbania swoich biznesowych partnerów, ale pozostają odpowiedzialni za własne zaniebdania, długi i straty biznesu. Tak więc, przydatne są w państwach, gdzie zasady etyki zawodowej nie pozwolą profesjonalistom utworzyć spółki. Na przykład wiele zasad etyki państwowej nie pozwala prawnikom założyć innej działalności niż spółki, daje to właścicielom ochronę w przypadku, gdy jeden prawnik popełni błąd lub inne zaniedbania.

Read more...

Jaki rodzaj biznesu wymaga małych nakładów finansowych i jest łatwy w założeniu?

>Najlepszym pomysłem na biznesem jest firma jednoosobowa. Występuje niewiele komplikacji lub formalności, które mogą być kłopotliwe oraz wiążące się z zakładaniem biznesu dość niskie opłaty. Spółki są tylko nieco bardziej skomplikowane i wymagają większego kapitału, ale wciąż stosunkowo łatwo jest je założyć. Korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pochłaniają znacznie więcej czasu i wydatków, ale są tego warte, w przypadku , gdy potrzebujemy znacznych inwestycji lub funduszy na rozpoczęcie biznesu.
Read more...

Jaki rodzaj biznesu powinienem założyć?

Na podjęcie decyzji związanej z wyborem biznesu składa się wiele czynników. Uwzględniamy dobre i złe strony pomysłu oraz okoliczności, w jakich się znajdujemy. W założeniu biznesu pomocny może okazać się prawnik lub radca podatkowy. Podmiotu gospodarczego, może wskazać drogę, jaką należy obrać. Dla wielu ludzi, najlepszym wstępnym wyborem jest samozatrudnienie lub spółka, ponieważ wymagają stosunkowo małych nakładów finansowych oraz łatwo można je założyć. Jeśli odpowiedzialność biznesowa jest problemem, korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się Tobie atrakcyjniejsza, gdyż zwykle zapewnia Ci większą ochronę przed odpowiedzialnością cywilną.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"