Menu
Login

Zmiany w przepisach od 2016 roku

Z początkiem roku 2016, wiele przepisów uległo zmianom, które w bardzo istotny sposób zmieniają sposób działania przedsiębiorców. W ordynacji podatkowej nastąpi obowiązywać zasada in dubio pro tributario, czyli wątpliwości będą wskazywać na korzyść podatnika. Będą oni mogli wspólnie występować interpretacje podatkową. Zostanie również obniżona stawka odsetek, od zaległości podatkowych na 50 procent z wcześniej wynoszącej 75 procent. Nastąpi zmiana specyfiki urzędu skarbowego, z tytułu rozliczeń podatku Vat. Kolejną zmiana będzie uchylenie obowiązku nanoszenia poprawek kosztów uzyskania przychodów, gdyż płatności należne w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, tworzące się umów bądź faktur, nie zostaną w należytym czasie uregulowane. Matki, które prowadzą działalność gospodarcza, i pobierają zasiłek macierzyński będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spośród wszystkich przepisów, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, trudno wyróżnić takie, które zrewolucjonizowały by rynek biznesu.

Read more...

Zmiana formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2016 roku istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej metody, pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.
Zgłaszając zmianę formy opodatkowania pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na zmianę z podatku linijnego na podatek progresywny, lub też na odwrót, musisz zgłosić ten zamiar do 20 stycznia danego roku podatkowego, składając odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Jeśli do dnia 20 stycznia, zgłosisz zamiar opodatkowania w danej formie, będzie miała ona zastosowanie do dochodów osiągniętych w całym roku podatkowym. Wybrana forma będzie obowiązywać na kolejne lata, aż do momentu, gdy podejmiemy decyzje na ponowna zmianę formy rozliczeń. Stawka podatku linijnego wynosi 19 procent, natomiast stawki podatku progresywnego wynoszą 18 procent i 32 procent. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, ma możliwość dokonania odliczeń, mogą to być odliczenia od dochodu jak też od podatku.

Read more...

Zła wiadomość dla posiadaczy kont bankowych w UK

Wraz z nowym rokiem, większość banków w Wielkiej Brytanii postanowiło,  znaleźć sposób na zaoszczędzenie trochę pieniędzy. Dla wielu klientów oznacza to dużo wyższe opłaty, albo tez niższe odsetki. Z informacji wynika, że to dopiero początek, lecz trzeba przygotować się na szereg znaczących zmian w niedalekiej przyszłości. Banki postanowiły podjąć działania, mające na celu zwiększenie zarobków. Miliony posiadaczy kont bankowych, mogą spodziewać się wyższych opłat, albo mniejszych stóp procentowych. Bank of England przyznał, że w grudniu 2015 roku, oprocentowanie na koncie oszczędnościowym było rekordowo niskie, a spadek ma cały czas trwać.
Dla większości użytkowników kont bankowych, jedynym rozwiązaniem jest zmiana banku. W dzisiejszych czasach jest niezwykle łatwe, wystarczy podać kilka podstawowych danych, a ona zajmie się resztą. 

Read more...

Seminarium- Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona została ustawa Prawo upadłościowe. Dnia 14 stycznia odbyło się seminarium ,którego celem  było przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno jako dłużnik, oraz wierzyciel. Nowe narzędzie jest szansą dla firm wprowadzenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Read more...

Mniejsze wypłaty dla pracujących na wyspach

Do kwietnia 2016 roku w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać „new state pension”
W związku z nowo wprowadzonym systemem, podatnicy zapłacą aż 5 mld funtów podatku.
Z informacji wynika, że dodatkowy koszt związany jest z wyższą składką, która trzeba będzie płacić w formie National Insurance. Wyższą składkę będzie musiało płacić ponad 6 milionów pracowników.
Osoby zarabiające 25 tysięcy funtów rocznie, będą musiały płacić 267,80 funtów więcej. Osoby zarabiające 50 tysięcy funtów, będą natomiast płacić 478,92 funtów. Dzięki składkom tej wysokości, skarb państwa zostanie zasilony o dodatkowe 5 mld funtów 

Read more...

Błąd w przelewie- jak odzyskać pieniądze

W pierwszej połowie 2015 roku, Polacy wykonali około 825 mln przelewów krajowych. Niestety wśród nich było również takie, które wysłano przez pomyłkę, do nie odpowiedniej osoby, jak również na nieodpowiednią kwotę. Taka pomyłka może polegać jedynie na wysłaniu pieniędzy pod niewłaściwy numer bankowy, bądź kwotę. Najłatwiejszym sposobem jest anulowanie przelewu, jeśli dość szybko wykryjemy błąd, jest to możliwe gdyż operacje pomiędzy bankami, nie są realizowane na bieżąco, lecz kilka razy w ciągu dnia, i wyłącznie w dni robocze. Niestety dużo zależy od zasad jakie panują w danym banku, jak też od pracownika , z którym się skontaktujemy. Nastawienia odbiorcy przelewu ma również duże znaczenie. W przypadku gdy przelew zostanie już wysłany, należy niezwłocznie złożyć reklamację w baku. Na jej podstawie, bank może postawić pytanie, odbiorcy przelewu czy dobrowolnie wyraża zgodę na zwrot pieniędzy. Taka kolej rzeczy, spowoduje wycofanie operacji bankowej. Jeśli natomiast odbiorca nie wyrazi zgody, w takiej sytuacji bank nie będzie miał możliwości aby pomóc. W takiej sytuacji pozostaje dochodzenie zwrotu pieniędzy na drodze sądowej.

Read more...

10 % wkładu własnego w bankach już nie wystarcza

W roku poprzednim w większości banków, można było uzyskać kredyt hipoteczny, mając do dyspozycji 10% wkładu własnego, tylko nieliczne banki wymagały od klientów wyższych oszczędności. Rok 2016 zapowiada trudności, o kredyt będzie znacznie trudniej, 10 % wkładu już nie wystarczy.
Wynika to ze zmian, jakie nakazała Rekomendacja S wydana przez KNF. Mówi ona o tym, że powinny one wymagać 15% wkładu. Nie wyklucza to udzielania dalszych kredytów na 90 % wartości nieruchomości, lecz jest to możliwe tylko wtedy, gdy bank nabędzie specjalne ubezpieczenie, które zagwarantuje, gdy w chwili  klient nie będzie mógł spłacić  kredytu, 5 % zwróci kredytobiorcy ubezpieczyciel. Niestety taka kolej rzeczy, wnosi większe koszty, i większość banków nie będzie chciała ich ponieść. W roku ubiegłym 20% wkładu własnego wymagały Bank BPH , Credit Agricole, ING Bank Polski. W tym roku dołączyły kolejne banki m.in. BGŻ BNP Paribas oraz Milenium. Możliwe jest uzyskanie kredytu z 10 % wkładu własnego, gdy klient udokumentuje brakujące 5% w formie blokady lub zestawu środków na koncie.

Read more...

30 milionów z UE na szkolenia i doradztwo

Małe i średnie przedsiębiorstwa maja możliwość uzyskania od 50 000 do 420 000 złotych na dofinansowania z Unii Europejskiej na usługi takie jak analiza rynku, poszukiwanie dostawców technologii, udostępnianie biur. Usługi te muszą być świadczone przez akredytowane instytucję.
Od 15 grudnia rozpoczął się nabór wniosków, które można składać od dnia 18 stycznia do dnia 18 marca 2016 roku. 12 stycznia w Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne dla firm, które były zainteresowane zakresem dofinansowania. Głównym celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i inwestycyjnej. Aby firma mogła się z sukcesem rozwijać,  ważne jest wdrażanie innowacji i wprowadzanie nowych rozwiązań czy technologii.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"