Menu
Login

Czym jest umowa franszyzowa?

Umowa franczyzowa jest kontraktem, który zawierasz z firmą sprzedającą franczyzę, kiedy finalizujesz ten rodzaj działalności. Jest to krótki zarys tego, jak wygląda praca między firmą, a kontrahentem. Pomimo, że nie masz wpływu na to, co zawarte jest w umowie, powinieneś dokładnie ją przeanalizować , aby upewnić się, że znajduje się tam wszystko , zgodnie z obietnicami (jeśli nie , nie będziesz w stanie wprowadzić w życie wcześniejszych, słownych obietnic). Powinieneś także zwrócić szczególną uwagę na finansowe warunki w umowie, szczególnie z uwzględnieniem opłat, kwot sprzedaży (np. kiedy Twój biznes powoli rozrasta się i nie udaje Ci się osiągnąć danych kwot sprzedaży, możesz znaleźć się w niedogodnej sytuacji, już na początku istnienia Twojego biznesu.
Read more...

Podstawy prawne relacji gospodarczych Polski i Wielkiej Brytanii

Polska i Wielka Brytania, po przemianach politycznych w Polsce nawiązują i uściślają nie tylko wzajemne relacje polityczne, ale również gospodarcze. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym stosunki między przedsiębiorcami z Polski i Wysp Brytyjskich jest Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Podpisana została 20 lipca 2006 roku w Londynie.Konwencja z 2006 roku rozszerza umowę podpisaną 8 grudnia 1987 roku dotyczącą wzajemnego popierania i ochrony inwestycji w obu krajach. W ostatnich latach zostały podpisane kolejne umowy ułatwiające kontakty biznesowe i regulujące kwestie podatkowe, umożliwiające płacenie tak zwanego pojedynczego podatku w jednym z krajów kontrahentów: Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych (Dz. U. 2012 - poz. 1179) Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. 2012 - poz. 1177).Obie umowy zostały podpisane 2 grudnia 2011 r., a stronami umów była Rzeczpospolita Polska i Jersey. Umowy obowiązują odpowiednio od 1 grudnia 2012 r. oraz 1 stycznia 20012 roku. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych (Dz.U. 2012, poz. 1050); składająca się z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.Umowy podane powyżej zostały podpisane przez Rzeczpospolitą Polską oraz Baliwatem Guernsey i weszły w życie 1 listopada 2012 r. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 283 poz. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. Nr 283 poz. 1663).Umowy zostały podpisane w Londynie 7 marca 2011 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man i weszły odpowiednio w życie: 28 października 2011 r. oraz 1 stycznia 2012 r.
Read more...

What is the easiest and cheapest type of business to setup?

The easiest and cheapest type of business to set up is a sole proprietorship. There are very few complications or formalities that you need to worry about following and the associated fees are fairly low. Partnerships are only slightly more complicated and expensive, but still relatively easy for anyone to setup. Corporations and LLCs take considerable more time and expense to setup, but are worth it if you need limited liability or are going to need significant investment/start-up funding.


The easiest and cheapest type of business to set up is a sole proprietorship. There are very few complications or formalities that you need to worry about following and the associated fees are fairly low. Partnerships are only slightly more complicated and expensive, but still relatively easy for anyone to setup. Corporations and LLCs take considerable more time and expense to setup, but are worth it if you need limited liability or are going to need significant investment/start-up funding.

The easiest and cheapest type of business to set up is a sole proprietorship. There are very few complications or formalities that you need to worry about following and the associated fees are fairly low. Partnerships are only slightly more complicated and expensive, but still relatively easy for anyone to setup. Corporations and LLCs take considerable more time and expense to setup, but are worth it if you need limited liability or are going to need significant investment/start-up funding.

Read more...

What is a corporation?

A corporation is one of the four general ways you can choose to organize your business (the other three being as a sole proprietorship, as a partnership or as a limited liability company). Like partnerships and limited liability companies, a corporation is a separate legal entity from its owners, and it can live beyond the life of any of the individual owners. Corporate owners are known as shareholders. Many times a corporation is not run or controlled by its shareholders. Instead, the corporate directors manage the corporation and the officers operate it on a day- to-day basis (of course, the role of shareholders, directors and officers can often be mixed, and for small corporations, there may just be one or more shareholders who also run and control the company).

Read more...

Czy mogę założyć spółkę bez prawnika?

W związku z tym, że na ogół spółkę jest stosunkowo łatwo założyć, zazwyczaj możesz rozpocząć ją bez pomocy prawnika. Oczywiście będziesz potrzebował rozeznania, zrobionego na właśną rekę, takie jak dobór odpowiedniej nazwy, określenia stosownych praw, przepisów państwowych i lokalnych. Jednakże, jeśli jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego, możesz założyć spółkę jawną bez pomocy i kosztów przeznaczonych na prawnika. Oczywiście, należy zrozumieć, że zawsze występuje ryzyko pojawienia się kłopotów w przyszłości. Możesz znaleźć się w gorszej sytuacji, niż w przypadku wcześniejszej pomocy prawnika. To nie jest sugestia, że nie powinieneś zakładać biznesu na własną rękę, po prostu należy postępować ostrożnie. Ponadto, jeżeli rozważasz założenie spółki komandytowej lub w ograniczoną odpowiedzialnością, powinieneś skorzystać z pomocy adwokata, ponieważ pojawiają się dodatkowe komplikacje z tymi rodzajami spółek, które pojawiają się w przyszłości, jeśli nie są zarządzane prawidłowo. Podobnie, możesz zwrócić się o pomoc do adwokata, jeśli wielu partnerów znajduje się w różnych państwach, sugeruje nam to, że zarządzanie i udziały w zyskach mogą być dość skomplikowane.
Read more...

What do a corporation’s directors do?

The corporate board of directors has broad powers which they exercise in making the big policy decisions affecting the corporation. Such decisions would include when stock should be issued, the purchasing or selling of property, the election of corporate officers, mergers and acquisitions, other major transactions the corporation needs to undertake, etc.

 The incorporator and/or the original shareholders will determine how many directors sit on the board, and this will generally appear in the articles of incorporation and/or the corporate bylaws.

Read more...

Czym jest ograniczona odpowiedzialność w spółce?

Główną różnicą między tą a innymi rodzajami spółki jest to, że właściciele nie są odpowiedzialni za zaniedbania swoich biznesowych partnerów, ale pozostają odpowiedzialni za własne zaniebdania, długi i straty biznesu. Tak więc, przydatne są w państwach, gdzie zasady etyki zawodowej nie pozwolą profesjonalistom utworzyć spółki. Na przykład wiele zasad etyki państwowej nie pozwala prawnikom założyć innej działalności niż spółki, daje to właścicielom ochronę w przypadku, gdy jeden prawnik popełni błąd lub inne zaniedbania.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"