Menu
Login

Handel zagraniczny polsko-brytyjski

W ostatnich latach współpraca handlowa pomiędzy Polską i Wielką Brytanią odnotowuje bardzo dynamiczny rozwój, w szczególności polski eksport, który nieprzerwanie rośnie od 2002 roku. Przemiany polityczne Polski w końcówce lat 80. i na początku lat 90. wpłynęły znacząco na charakter Polskiej gospodarki. Współpraca gospodarcza Polski zmieniła kierunki. Wielka Brytania od wielu lat znajduje się w pierwszej dziesiątce partnerów handlowych Polski. Oprócz Wysp Brytyjskich głównymi kierunkami współpracy międzynarodowej polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej są Niemcy, Czechy, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Słowacja, Węgry, Belgia. Wartość polskiego eksportu w 2012 r. wyniosła ok. 3 mld euro (co w przeliczeniu na polską walutę stanowiło 13 mld złotych). Taka wartość eksportu stanowi 6,4% wielkości całego eksportu do państw Unii Europejskiej. Wśród eksportowanych towarów na brytyjskie wyspy z Polski dominują : urządzenia mechaniczne i aparatura, pojazdy drogowe, maszyny biurowe i urządzenia do przetwarzania danych, maszyny elektryczne i inne aparaty, meble i podzespoły meblowe, Jeżeli zaś chodzi o import towarów do Polski to Wielka Brytania zajęła ósme miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Wartość importu oszacowała się na poziomie 1,2 mld euro (5,3 mld zł) i stanowiło to 2,6 % importu Polski z państw wspólnoty. Polska w głównej mierze importuje z Wielkiej Brytanii: produkty medyczne i farmaceutyczne, pojazdy drogowe, maszyny specjalistyczne przemysłowe, ropę naftową i pochodne produkty.
Read more...

Jaki rodzaj biznesu wymaga małych nakładów finansowych i jest łatwy w założeniu?

>Najlepszym pomysłem na biznesem jest firma jednoosobowa. Występuje niewiele komplikacji lub formalności, które mogą być kłopotliwe oraz wiążące się z zakładaniem biznesu dość niskie opłaty. Spółki są tylko nieco bardziej skomplikowane i wymagają większego kapitału, ale wciąż stosunkowo łatwo jest je założyć. Korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pochłaniają znacznie więcej czasu i wydatków, ale są tego warte, w przypadku , gdy potrzebujemy znacznych inwestycji lub funduszy na rozpoczęcie biznesu.
Read more...

What is alter ego liability?

This is very similar to the notion of piercing the corporate veil (aside from certain technical distinctions that are being ignored for the purpose of this discussion). Owners of corporations (i.e., its shareholders) are generally not personally liable for debts, losses and liabilities of the business itself, because of limited liability.

Read more...

Czym jest korporacja?

Korporacja jest jednym z czterech głównych sposobów, jaki można wybrać, organizując firmę (pozostałe trzy to działalność jednoosobowa, spółka osobowa oraz spółka z ograniczona odpowiedzialnością.Jak spółki i firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacja jest odrębnym podmiotem gospodarczym od właścicieli i może ‘żyć własnym życiem’. Właściciele korporacji znani są jako ‘akcjonariusze’. Często zdarza się, że korporcja nie jest prowadzona i kontrolowana przez udziałowców. Zamiast tego, dyrektorzy korporacji zarządzają nią, jej urzędnicy prowadzą ją codziennie (oczywiście rola udziałowców, dyrektorów i urzędników może się mieszać, a w małych przedsiębiorstwach może być tylko jeden lub kilku akcjonariuszy, którzy także prowadzą i kontrolują firmę). Jedną z głównych zalet formy korporacyjnej jest to, że oferuje ochronę swoich właścicieli w postci ograniczonej odpowiedzalności, co oznacza, że właściciele nie są osobiście odpowiedzialni za straty, wierzytelności i zobowiązania samego biznesu. Korporacje pożyteczne są do wzrostu kapitału i pieniędzy, pozwalając inwestorom na kupno akcji. Oczywiście, prowadzenie korporacji ma także pewne wady, w szczególności fakt, że występują ścisłe kontrole prawa, wymagające różnych formalności, których należy ściśle przestrzegać. Należy zauważyć, że wiele ustaw państwowych, nie zezwala pewnym zorganizowanym przedsiębiorcom na prowadzenie korporacji ( lub też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Na przykład w wielu krajach prawnicy i lekarze nie mogą połączyć sił w spółkę, gdyż państwo podjęło decyzję, że przedsiębiorstwa nie powinny mieć prawa do ograniczonej odowiedzialności przyznanej właścicielom firm. W tych państwach często tworzone jest ‘partnerstwo w ograniczoną odpowiedzialnością, co może ich w największym stopniu ochronić, podczas gdy niemożliwe jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Read more...

Jaki rodzaj biznesu powinienem założyć?

Na podjęcie decyzji związanej z wyborem biznesu składa się wiele czynników. Uwzględniamy dobre i złe strony pomysłu oraz okoliczności, w jakich się znajdujemy. W założeniu biznesu pomocny może okazać się prawnik lub radca podatkowy. Podmiotu gospodarczego, może wskazać drogę, jaką należy obrać. Dla wielu ludzi, najlepszym wstępnym wyborem jest samozatrudnienie lub spółka, ponieważ wymagają stosunkowo małych nakładów finansowych oraz łatwo można je założyć. Jeśli odpowiedzialność biznesowa jest problemem, korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się Tobie atrakcyjniejsza, gdyż zwykle zapewnia Ci większą ochronę przed odpowiedzialnością cywilną.
Read more...

What type of business should I set up?

There is obviously a lot that goes into your decision based on the pros and cons of each business type as well as the circumstances of your particular situation. In addition, you may want to meet with an attorney and/or a tax professional, as the legal and financial ramifications of each business entity may ultimately dictate which way you go.

For many people, the best initial choice is a sole proprietorship or a partnership, because these are relatively cheap and easy to setup, and they are also relatively easy to maintain. But if business liability is a concern, a corporation or limited liability company may be more attractive to you, as they generally provide you with more protection against personal liability.

Read more...

What is a limited liability partnership?

A limited liability partnership is a special type of partnership only used by businesses organized by certain types of professionals. For example, a group of lawyers or doctors may start a law firm or a health clinic as a limited liability partnership.

The major distinction between this and other types of partnerships is that the owners of an LLP are not personally liable for the negligence of other partners, although they remain liable for their own negligence and for any debts or losses of the business itself. Thus, these are useful in states where the law or professional ethics rules will not allow the professionals to form a corporation or LLC, as it affords the owners at least some limited liability. For example, many state ethics rules do not allow lawyers to form anything other than a partnership, so a limited liability partnership at least affords the owners a little protection in the event that one attorney commits malpractice or some other negligent act.


A limited liability partnership is a special type of partnership only used by businesses organized by certain types of professionals. For example, a group of lawyers or doctors may start a law firm or a health clinic as a limited liability partnership.

The major distinction between this and other types of partnerships is that the owners of an LLP are not personally liable for the negligence of other partners, although they remain liable for their own negligence and for any debts or losses of the business itself. Thus, these are useful in states where the law or professional ethics rules will not allow the professionals to form a corporation or LLC, as it affords the owners at least some limited liability. For example, many state ethics rules do not allow lawyers to form anything other than a partnership, so a limited liability partnership at least affords the owners a little protection in the event that one attorney commits malpractice or some other negligent act.A limited liability partnership is a special type of partnership only used by businesses organized by certain types of professionals. For example, a group of lawyers or doctors may start a law firm or a health clinic as a limited liability partnership.

The major distinction between this and other types of partnerships is that the owners of an LLP are not personally liable for the negligence of other partners, although they remain liable for their own negligence and for any debts or losses of the business itself. Thus, these are useful in states where the law or professional ethics rules will not allow the professionals to form a corporation or LLC, as it affords the owners at least some limited liability. For example, many state ethics rules do not allow lawyers to form anything other than a partnership, so a limited liability partnership at least affords the owners a little protection in the event that one attorney commits malpractice or some other negligent act.


Read more...

What is a franchise agreement?

A franchise agreement is the contract you would enter into with the franchisor when you are finalizing the purchase of a franchise. It is the main contract outlining how the franchise relationship will work.

Although you will generally not have much say in what actually goes in the agreement, you should review it carefully to make sure than anything the franchisor promised you is in the agreement (if it’s not, you will probably not be able to enforce the oral promise at a later time). You should also pay close attention to the financial terms in the agreement, particularly with regard to any fees you have to pay and any sales quotas that are in place (for example, if your business starts off slow and you fail to meet a sales quota, you could find yourself in a very difficult position early on in the life of your business).

Read more...

Can I set up a partnership without a lawyer?

Because general partnerships are relatively easy to setup, you generally can start one without the help of an attorney. You will obviously need to do some research on your own, such as looking into appropriate names, determining the relevant state and local laws and regulations, etc. However, as long as you do your research, you may be able to setup and run your general partnership without the help and expense of an attorney. Of course, you should understand that there is always a risk that if trouble arises with your partnership down the road, you may be in a worse situation then you would be in if an attorney had originally helped you set up the general partnership. This is not to suggest that you should not set it up on your own - simply that you should tread carefully.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"