Menu
Login
Historie sukcesu

Historie sukcesu (4)

Wzrost gospodarki wielkiej Brtytanii

 

Gospodarka Wielkiej Brytanii, podwyższyła się w połowie roku o 0,7 procent, w stosunku do pierwszych miesięcy. Wynik ten przeszedł najśmielsze oczekiwania, gdyż jest stosunkowo lepszy od poprzednich danych. PKB kraju, z roku na rok wzrasta, a na chwile obecną wzrósł o 2,4 procent, chodz prognozy przewidywały jego narastanie na poziomie 2,6 procent. Nie mniej jednak urząd statystyczny dokonał rewizji o 0,1 punktu procentowego w dół, według niego PKB wzrosło o 2,9 procent.

Read more...

Kształtowanie się gospodarki Wielkiej Brytanii na przestrzeni lat.

Anglia-kolebka parlamentaryzmu, jedno z głównych źródeł rozwoju kultury i postępu cywilizacyjnego. Pomimo utraty swoich kolonii i osłabieniu po dwóch wojnach światowych, odnalazła się w nowej rzeczywistości, jako nowoczesne państwo.

Jest bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu i życia. Dostrzegli to również Polacy. W Wielkiej Brytanie mieszka ok. 63 milionów ludzi. Stanowią Oni mieszankę narodowościową. Ok 82% ludności stanowią Anglicy, Szkoci i Irlandczycy, a pozostała część, to ludność napływowa, z czego większość stanowią Polacy. Ponieważ Anglia jest krajem wielokulturowym, to bardzo pozytywnie wpływa na sytuację ekonomiczną i społeczną.

Wielka Brytania pod względem gospodarczym zajmuje obecnie 7 miejsce na świecie, a w Europie 3. Na Wyspach wpływ na rozwój mają przemysł lotniczy, farmaceutyczny i paliwowy.

Jednakże główną role odgrywa sektor bankowości i finansów, którego wizytówką jest Londyńska dzielnica City.

Funt jest najstarszą walutą na świecie. Dlatego też warto jest rozwijać współpracę i tworzyć nowe możliwości dla firm, gdyż oparte będą pewnych fundamentach potrzebnych dla rozwoju, zarówno u nas jak i w Wielkiej Brytanii.

Read more...

Polskie firmy podbijają rynek zagraniczny

Na przestrzeni czasu polskie firmy zaczęły konkurować na rynkach zagranicznych. Polacy coraz częściej podejmują wyzwania podbijania rynków na obcym terytorium, próby te spełniają oczekiwania, gdyż Polska całkiem dobrze sobie radzi.

Wśród polskich przedsiębiorców wzrosło zainteresowanie realizacją biznesu u naszych sąsiadów. Najpopularniejszym krajem rozwoju firm są Niemcy, na kolejnych pozycjach znalazły się Czechy, Litwa oraz Francja. Polskie firmy na rynku zagranicznym przeszły do międzynarodowego rozwoju, a co za tym idzie podbój dalszych państw. Polscy przedsiębiorcy za swój główny atut w konkurowaniu na rynku zagranicznym uznają jakość, daje to przedsiębiorcom długotrwałe budowanie swojej  pozycji oraz zaistnienia promowanej marki na rynku, wśród zagranicznych odbiorców.

Read more...

Od czego zależy sukces firm Polsko-angielskich

Samo założenie firmy nie stanowi jeszcze klucza do osiągnięcia sukcesu. Uważam, że dobrze skonstruowany projekt dotacji unijnych jest czynnikiem pozwalającym osiągnąć zamierzony cel, czyli w niedalekiej przyszłości prężnie się rozwijać i uzyskać pewność, że firma będzie funkcjonować przez wiele lat, a właściciel odniesie zamierzony sukces finansowy i prestiżowy. Bardzo ważna jest znajomość języka angielskiego i w tej dziedzinie Polska stworzyła odpowiednie warunki. Wielu przedsiębiorców skorzystało z tej możliwości a to otwiera nowe perspektywy współpracy Polsko-Angielskiej.

Zaczyna się umacniać rynek w zakresie opieki domowej, nad osobami starszymi. W Anglii nieustające starzenie się brytyjskiego społeczeństwa sprawia, że opieka wyspecjalizowanych w tym zakresie Polaków ma szanse na szybki i trwały rozwój. Są już pierwsze informacje o zadowolonych Brytyjczykach z zaangażowania w ten rodzaj pracy i profesjonalnego podejścia do niełatwego tematu jakim jest właściwa opieka ,nad ludźmi starymi..

Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"