Menu
Login
Prawo w biznesie

Prawo w biznesie (24)

Wielka Brytania w VIII 2015 inflacja CPI 0,0% RR, a PPI -1,8% RR

W sierpniu tergo roku roczny według danych urzędu statystycznego wskaźnik inflacji CPI w Wielkiej Brytanii umniejszył się do wysokości 0,0% R/R natomiast wskaźnik inflacji bazowej obniżył się do 1% R/R. Powyższe dane zgodne są z zakładanymi prognozami, w sierpniu miesiąc wcześniej wynosiły odpowiednio 0,1% R/R i 1,2% R/R. Zostały również przedstawione dane dotyczące cen producentów, wskaźnik PPI zmniejszył się do -1,8% z dotychczasowej 1,6% R/R, aczkolwiek inflacja bazowa PPI obniżyła się o 0,1% z 0,3% R/R, gdzie prognozowana była do 0,2%.

Read more...

Granty, jako jedne z form pomocy, przy założeniu firmy w W.B

Otwierając własna działalność w Wielkiej Brytanii, oprócz własnych środków na biznes, mamy szerokie możliwości skorzystania z różnych opcji finansowych:

-kredyt bankowy

-dofinansowania z programów rządowych

-otrzymanie grantów

W oparciu o własny Biznes Plan możemy otrzymać dogodny kredyt z Banku w Szkocji lub Anglii. Kluczowym elementem pozyskania funduszy jest historia kredytowa. Oceny dokonuje się w systemie Credit Score i Credit Report .

Jednym z bardzo dogodnych form dofinansowania są granty, które mogą pokryć nawet do 60% kwoty zamierzonych inwestycji. W Wielkiej Brytanii istnieją cztery rodzaje grantów:

-Leorn Direck Scotland for Business

-R&D Tax Reliefs

-The Prince's Trust

-Business Enterprise

Otrzymanie którego z nich ,uwarunkowane jest kilkoma czynnikami decydującymi o szansie ich pozyskania:

-lokalizacja

-rozmiar biznesu

-sektor działalności

-celowość wydawanych środków

Po głębszej analizie możliwości związanych, ze skorzystania z formy tej własnie pomocy, możemy liczyć na to,że uda się we właściwy sposób zaistnieć nas rynku Wielkiej Brytanii.

Read more...

Słabsza sprzedaż detaliczna w Polsce

Informacje dotyczące sprzedaży detalicznej wnioskują, że we wrześniu sprzedaż wzrosła tylko o 0,1 procent w skali rocznej, jak również spadła o 1,5 procent w stosunku do sierpnia. Okazało się bowiem, że zakładane prognozy były dużo gorsze od obecnego wyniku. Niska efektywność sprzedaży nominalnej jest konsekwencją deflacji, ponieważ nadmieniono wzrost o 2,9 procent rok za rokiem po podwyżce o 2,0 procent która miała miejsce w sierpniu. Na przestrzeni kilku miesięcy wstecz można zaobserwować zatrzymanie wzrostu, ponieważ sprzedaż od stycznia do września sprzedaż wzrastała szybciej aż o 3,5 procent w rok po roku. Sprzedaż rosła prawie we wszystkich możliwych wariantach, z wyłączeniem sprzedaży paliw, gdzie spadek zanotowano  o 2,5 procent. Poprzez niskie ceny surowców, zapowiada się trzecia część światowego kryzysu który miał miejsce od 2009 roku. Zachwianie na rynkach w Europie i w Chinach, zdecydowanie pogrąży Niemcy , a co za tym idzie polska może dostać rykoszetem, wynika to z tego iż Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym.

Read more...

Transakcje handlowe, zbyt i rozliczenie firm

Transakcje Handlowe, Zbyt i Rozliczenie Firm eksportujących do Wielkiej Brytanii.

 

 

Rodzaje transakcji handlowych na Wyspach.

  • sprzedaż bezpośrednia :

Jest to najpopularniejsza forma sprzedaży, gdyż takie rozwiązanie posiada zalety,

w postaci otrzymania zapłaty w pełnej wysokości, bez prowizji i pośredników. Jednakże istnieje ryzyko egzekwowania płatności, lecz te kwestie powinny być uregulowane odpowiednią klauzulą w umowie.

  • sprzedaż agencyjna:

Umowę taka sporządza się na piśmie. Nowe uregulowania prawne, w większości chronią interesy agentów. W Wielkiej Brytanii nie istnieje obowiązek rejestrowania faktu mianowania agenta.

  • sprzedaż dystrybucyjna:

Dystrybutorzy nie korzystają w Anglii ze specjalnej ochrony prawnej. Zawarcie i wypowiedzenie umowy jest przedmiotem ogólnego prawa kontraktowego. Dla uniknięcia ryzyka dla firm nieznanych, obcych na rynku brytyjskim, tworzy się wspólne przedsięwzięcie { joint ventures} z partnerami brytyjskimi. Przyjmują one formę spółki zwykłej, będącej wspólną własnością partnerów biznesowych.

Zbyt.

Rynek na Wyspach, posiada dobrze rozwiniętą sieć kanałów zbytu. Istnieją dziesiątki tysięcy firm importerskich, agencyjnych, hurtowych i dystrybucyjnych. Aby znaleźć odpowiednią formę zbytu, należ się kierować odpowiednią specyfikacją towaru i przyjęta strategią.

Jeżeli polski przedsiębiorca chce istnieć na rynku brytyjskim i umacniać swoja pozycję, musi mieć dobrego agenta czy dystrybutora. Handel z Anglią jest trudniejszy ze względu na odległość. Jednakże są możliwości korzystania z usług spółek lub przedstawicieli biznesu polonijnego. którzy zapewniają szeroka pomoc w magazynowaniu eksportowanych towarów na Wyspach.

Rozliczenia.

W Wielkiej Brytanii brak jest jakichkolwiek ograniczeń dewizowych.

W jaki sposób zostaną zrealizowane płatności, jest wyłączna sprawą stron.

Nasze firmy mogą korzystać z 3 rodzajów banków:

  • clearing banks: 

realizują większość transakcji podmiotów gospodarczych .Prowadzą dla nich rachunki.

  • banki inwestycyjne:

zajmują się transakcjami kapitałowymi i finansują ważne operacje handlowe oraz finansowe.

  • para-banki:

finansują zakupy nieruchomości oraz maszyn.

Ponadto każdy polski bank dewizowy ma swoich korespondentów w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwa działające na wyspach posiadają prawo przekraczania rynku bankowego {overdroft} by móc dofinansować kapitał obrotowy. Firmy ustalają z bankami dopuszczalna kwotę przekroczenia rachunku, średnio raz do roku. A więc jak widać system handlowy, zbyt i rozliczenie nie są zbyt skomplikowane, co służy współpracy biznesowej, pomiędzy Polską i Wielka Brytanią.        

 

 

Read more...

Czy angielskie Prawo Pracy było gotowe na zatrudnianie emigrantów z Polski

W fazie początkowej, angielski system prawny został postawiony przed ogromnym wyzwaniem. Angielski pracodawca stanął przed obliczem wielkiej różnorodności, wśród zatrudnianych osób. Upłynęło 7 lat od największej fali emigracji. Na obecna chwilę szacuje się, że od roku 2005 przybyło na Wyspy ponad milion osób ze wschodniej Europy, w tym w większości Polaków.

W 2009 roku poziom ten drastycznie się obniżył, ale mimo to stanowimy bardzo znaczącą i zauważaną grupę na rynku pracy. Różnorodność religijna, poglądowa, trudności w komunikacji w języku angielskim, stanowiły w tamtym czasie największe wyzwanie. Prawo, dla nowo przybyłych stało się tematem dyskusji angielskich polityków i często poruszanym tematem w ówczesnej prasie.

W początkowym okresie, przybywający zatrudniani byli poprzez Agencje Pracy. Jednakże ta  forma zatrudnienia pozbawiała nowo przybyłych emigrantów pozbawiała ich wielu praw i benefitów, które przysługiwały pracownikom kontraktowym, czyli zatrudnianych bezpośrednio przez pracodawcę.

Obecnie rozszerzono te prawa, z korzyścią dla Polaków. Dokonano regulacji pranych, dotyczących Agencji. Wprowadzono ją pod koniec 2009 roku pod nazwą: The Agency Worker Regulations. Należy przy tym dodać, że od początku emigracji, polski pracownik uzyskuje bardzo korzystne opinie, u angielskiego pracodawcy.

Początkowe problemy, czy nieporozumienia wynikały, z braku znajomości języka angielskiego i niewiedzy odnośnie procesów i uwarunkowań prawnych. Problem ten już powoli zostaje zniwelowany, gdyż świadomość, że podstawą funkcjonowania na rynku pracy jest dobra znajomość angielskiego pozwoli w przyszłości na uniknięcie podobnych sytuacji.

Efektem tej niewiedzy było: zaniżanie płac, skracanie przerw w godzinach pracy, nie informowano o ważnych przepisach BHP (Health & Safety) obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy i innych rozwiązaniach prawnych niekorzystnych dla Polaków.

Obecnie większość niedociągnięć prawnych została dopracowana i pracujemy w Wielkiej Brytanii na podobnych zasadach, jak angielscy pracownicy.

Read more...

Założenie firmy w Wielkiej Brytanii

Coraz to więcej Polaków zamieszkujących Wielką Brytanie, planuje założenie własnej działalności. Większość osób, dopiero zastanawia się nad taką decyzją, jednak realizując swoje plany warto zapoznać się z informacją jak szybko i bez żadnych problemów zarejestrować firmę. Przyjmując, ze wiemy jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić, w pierwszej kolejności zajmujemy się szybką rejestracją. Kolejnym etapem przed którym musimy stanąć  jest wybór odpowiedniej struktury dla naszej firmy. Najczęstsze firmy prowadzące działalność w Wielkiej Brytanii :

-firmy jednoosobowe (sole traders) osoby które pracują dla siebie,

-firmy z.o.o (limited companies) majątek całej firmy zostaje oddzielony od majątku właściciela,

-spółki partnerskie(business partnerships) firmy w których właścicielem jest więcej niż jedna osoba.

Najdogodniejszym wyborem prowadzenia firmy w UK jest zostanie osobą samo-zatrudnioną, w której pracujemy dla siebie, i sami jesteśmy dla siebie właścicielem. Wybierając taką formę prowadzenia działalności należy uzyskać numer identyfikacji podatkowej, zarejestrować się do self-assessment na stronie internetowej HM
Revenue and Customs, oraz prowadzić firmę na własne imię i nazwisko bądź nazwę działalności. Głównym przywilejem  prowadzenia takiego typu spółki jednoosobowej , jest prosta księgowość i łatwość w zarządzaniu. Należy również pamiętać ze każda działalność niesie za sobą skutki. Prowadząc firmę jednoosobową jesteśmy odpowiedzialni za zadłużenie wynikające z prowadzonej działalności , opłacenie rachunków za wszystkie zakupy związane z prowadzeniem firmy, utrzymanie dokumentacji przychodów i rozchodów, ale tez opłacenie składki zdrowotnej i emerytalnej.

Read more...

Fundusze Unijne w Polsce na lata 2014-2020

 

Pod koniec 2013 roku zwierzchnicy Państw członkowskich UE, porozumiewawczo podjęli decyzje dotyczącą budżetu na lata 2014-2020. Na przestrzeni 7 lat Polska będzie dysponowała kwotą ok 115 mld euro, z czego 82,5 mld euro zostanie przeznaczone na politykę spójności, a ok 32 mld euro na rozwój rolnictwa. Kwota ta zgodnie z danymi Eurostatu równa jest 30 procentowemu PKB kraju. Polska podobnie jak inne kraje należące do UE, zobowiązana jest do realizacji projektów związanych ze wzrostem ekonomicznym państwa. Większość środków Polska przeznaczyła na typowe, łatwe do zrealizowania projekty. Nadszedł czas, na projekty z zakresu gospodarki, na które potrzebne są reformy systemowe. Polska będzie musiała rozpocząć nowe inwestycje, oraz realizować kryteria zazielenia gospodarki. Jeśli chodzi o budżet polityki spójności, polska miała do wydania 67 mld euro, natomiast 20 mld euro zostanie przeznaczone na infrastrukturę i środowisko.

Read more...

Podstawy prawne relacji gospodarczych Polski i Wielkiej Brytanii

Polska i Wielka Brytania, po przemianach politycznych w Polsce nawiązują i uściślają nie tylko wzajemne relacje polityczne, ale również gospodarcze. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym stosunki między przedsiębiorcami z Polski i Wysp Brytyjskich jest Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Podpisana została 20 lipca 2006 roku w Londynie.Konwencja z 2006 roku rozszerza umowę podpisaną 8 grudnia 1987 roku dotyczącą wzajemnego popierania i ochrony inwestycji w obu krajach. W ostatnich latach zostały podpisane kolejne umowy ułatwiające kontakty biznesowe i regulujące kwestie podatkowe, umożliwiające płacenie tak zwanego pojedynczego podatku w jednym z krajów kontrahentów: Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych (Dz. U. 2012 - poz. 1179) Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. 2012 - poz. 1177).Obie umowy zostały podpisane 2 grudnia 2011 r., a stronami umów była Rzeczpospolita Polska i Jersey. Umowy obowiązują odpowiednio od 1 grudnia 2012 r. oraz 1 stycznia 20012 roku. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych (Dz.U. 2012, poz. 1050); składająca się z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.Umowy podane powyżej zostały podpisane przez Rzeczpospolitą Polską oraz Baliwatem Guernsey i weszły w życie 1 listopada 2012 r. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 283 poz. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. Nr 283 poz. 1663).Umowy zostały podpisane w Londynie 7 marca 2011 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man i weszły odpowiednio w życie: 28 października 2011 r. oraz 1 stycznia 2012 r.
Read more...

Jaki rodzaj biznesu wymaga małych nakładów finansowych i jest łatwy w założeniu?

>Najlepszym pomysłem na biznesem jest firma jednoosobowa. Występuje niewiele komplikacji lub formalności, które mogą być kłopotliwe oraz wiążące się z zakładaniem biznesu dość niskie opłaty. Spółki są tylko nieco bardziej skomplikowane i wymagają większego kapitału, ale wciąż stosunkowo łatwo jest je założyć. Korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pochłaniają znacznie więcej czasu i wydatków, ale są tego warte, w przypadku , gdy potrzebujemy znacznych inwestycji lub funduszy na rozpoczęcie biznesu.
Read more...

Jaki rodzaj biznesu powinienem założyć?

Na podjęcie decyzji związanej z wyborem biznesu składa się wiele czynników. Uwzględniamy dobre i złe strony pomysłu oraz okoliczności, w jakich się znajdujemy. W założeniu biznesu pomocny może okazać się prawnik lub radca podatkowy. Podmiotu gospodarczego, może wskazać drogę, jaką należy obrać. Dla wielu ludzi, najlepszym wstępnym wyborem jest samozatrudnienie lub spółka, ponieważ wymagają stosunkowo małych nakładów finansowych oraz łatwo można je założyć. Jeśli odpowiedzialność biznesowa jest problemem, korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się Tobie atrakcyjniejsza, gdyż zwykle zapewnia Ci większą ochronę przed odpowiedzialnością cywilną.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"